Kako do sredstev
Kako DO sredstev
KAKO DO SREDSTEV
kako do sredstev
KAKO DO SREDSTEV
kako do sredstev
KAKO DO SREDSTEV
KAKO DO SREDSTEV
KAKO DO SREDSTEV
KAKO DO SREDSTEV

USTVARJAMO REŠITVE

Nepovratna sredstva

Pridobite nepovratna sredstva
na slovenskih ali EU razpisih. Naročniki z našo pomočjo
dosegajo kar 82% uspešnost.


Preberite več ›

Podpora inovacijam

Okrepite svoje raziskovalne in inovacijske dejavnosti z nepovratnimi sredstvi za razvojno-raziskovalne projekte. 


Preberite  več ›

Razvoj kadrov

Obogatite sposobnosti vaših zaposlenih preko širokega spektra usposabljanj, ki so prilagojena
vašim potrebam.


Preberite več ›
Nepovratna sredstva fiugrativno predstavljena

Pridobivanje nepovratnih sredstev

Kaj pridobite

Razvoj  in oblikovanje vaših idej v konkretne rešitve.

Nepovratna sredstva za razvoj vaših rešitev iz nacionalnih ali EU razpisov.

Način sodelovanja

Samostojna in celovita priprava projektov.

Plačilo vezano izključno
na uspešno pridobitev nepovratnih sredstev.

PREBERITE VEČ ›
Podpora inovacijam s pridobivanjem nepovratnih sredstev

Podpora raziskavam in inovacijam 

Nadgradite svoje produkte

Pridobite celovito podporo, od ideje do izvedbe, pri pripravi razvojno-raziskovalnih projektov za razvoj novih ali nadgradnjo obstoječih produktov.

Podporno okolje MSP

Razvoj in pridobitev sofinanciranja za tehnološke investicije, razvoj produktov, digitalizacija, usposabljanje zaposlenih, preboj in uspešno konkuriranje na trgu.

PreberiTE več ›
Nepovratna sredstva fiugrativno predstavljena

Kohezijske regije in karta regionalne pomoči

Kohezijske regije

Slovenija je glede na razvitost razdeljena na dve kohezijski regiji z različno stopnjo razvitosti in posledično različno stopnjo sofinanciranja in različnim obsegom sredstev, ki je na voljo za financiranje projektov.

Karta regionalne pomoči

Stopnja sofinanciranja projektov, ki so sofinancirani na podlagi sheme regionalne pomoči, se razlikuje od občine do občine.

PREBERITE VEČ ›

Primeri uspešnih projektov

Nepovratna sredstva za razvoj produkta

Razvoj produkta

170 tisoč EUR nepovratnih sredstev za razvoj inteligentnega sistema za varovanje poslovnih objektov.

Nepovratna sredstva za razvoj storitve

Razvoj storitve

150 tisoč EUR nepovratnih sredstev za razvoj inovativnih rešitev za energetsko sanacijo različnih tipov objektov. 

Nepovratna sredstva za investcije v opremo

Investicije v opremo

70 tisoč EUR nepovratnih sredstev za nakup opreme za vpeljavo tehnološko komunikacijske spletne infrastrukture.

Sredstva za razvoj? 

Načrtujete dober razvojni projekt in ste visoko tehnološko, izvozno usmerjeno podjetje? 

Kontaktirajte nas