Kako do sredstev
Kako DO sredstev
KAKO DO SREDSTEV
kako do sredstev
KAKO DO SREDSTEV
kako do sredstev
KAKO DO SREDSTEV
KAKO DO SREDSTEV
KAKO DO SREDSTEV
KAKO DO SREDSTEV

USTVARJAMO REŠITVE

Nepovratna sredstva

Pridobite nepovratna sredstva
na slovenskih ali EU razpisih. Naročniki z našo pomočjo
dosegajo kar 82% uspešnost.


Preberite več ›

Podpora inovacijam

Okrepite svoje raziskovalne in inovacijske dejavnosti z nepovratnimi sredstvi za razvojno-raziskovalne projekte. 


Preberite  več ›

Razvoj kadrov

Obogatite sposobnosti vaših zaposlenih preko širokega spektra usposabljanj, ki so prilagojena
vašim potrebam.


Preberite več ›
Nepovratna sredstva fiugrativno predstavljena

Pridobivanje nepovratnih sredstev

Kaj pridobite

Razvoj  in oblikovanje vaših idej v konkretne rešitve.

Nepovratna sredstva za razvoj vaših rešitev iz nacionalnih ali EU razpisov.

Način sodelovanja

Samostojna in celovita priprava projektov.

Plačilo vezano izključno
na uspešno pridobitev nepovratnih sredstev.

PREBERITE VEČ ›
Podpora inovacijam s pridobivanjem nepovratnih sredstev

Podpora raziskavam in inovacijam 

Nadgradite svoje produkte

Pridobite celovito podporo, od ideje do izvedbe, pri pripravi razvojno-raziskovalnih projektov za razvoj novih ali nadgradnjo obstoječih produktov.

Podporno okolje MSP

Razvoj in pridobitev sofinanciranja za tehnološke investicije, razvoj produktov, digitalizacija, usposabljanje zaposlenih, preboj in uspešno konkuriranje na trgu.

PreberiTE več ›
Nepovratna sredstva fiugrativno predstavljena

Kohezijske regije in karta regionalne pomoči

Kohezijske regije

Slovenija je glede na razvitost razdeljena na dve kohezijski regiji z različno stopnjo razvitosti in posledično različno stopnjo sofinanciranja in različnim obsegom sredstev, ki je na voljo za financiranje projektov.

Karta regionalne pomoči

Stopnja sofinanciranja projektov, ki so sofinancirani na podlagi sheme regionalne pomoči, se razlikuje od občine do občine.

PREBERITE VEČ ›

Primeri uspešnih projektov

Nepovratna sredstva za razvoj produkta

Razvoj metode

500 tisoč EUR nepovratnih sredstev za razvoj in validacijo metode ddPCR za določevanje števila kopij transgena v genomu biotehnoloških celičnih linij.

Nepovratna sredstva za razvoj storitve

Razvoj modela

800 tisoč EUR nepovratnih sredstev za razvoj kombiniranega učnega modela za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje.

Nepovratna sredstva za investcije v opremo

Energetska prenova

200 tisoč EUR nepovratnih sredstev za energetsko obnovo turističnega objekta.

Sredstva za razvoj? 

Načrtujete dober razvojni projekt in ste visoko tehnološko, izvozno usmerjeno podjetje? 

Kontaktirajte nas

To get in contact e-mail to: eufunds@replika-pro.eu or call: +386 59 050 161