Razvoj kadrov

Povečajte usposobljenost zaposlenih

vseživljenjska karierna orientacija, VKO

Vseživljenska karierna orientacija

Razvoj potenciala zaposlenih


Naši partnerji dvigujejo učinkovitost in raven kompetenc svojih zaposlenih preko celostnega pristopa k vzpostavitvi sistema za razvoj kadrov.

Izvajamo VKO storitve v okviru programa »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«, ki ga organizira Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Več o samem programu in izboru podjetja med kvalitetne izvajalce VKO si lahko preberete na spletni strani Sklada.

Profiliranje in načrti osebnega razvoja

Naši naročniki učinkovito načrtujejo razvoj kadrov, saj jim naša psihološka testiranja pomagajo določiti preference, potenciale, kompetence in talente njihovih zaposlenih. 

Interni akti


Z oblikovanjem zakonsko obveznih in
drugih pravilnikov si naši naročniki zagotovijo skladnost internih aktov z zakonskimi določbami.

Coaching


Naročnikom preko coachinga pomagamo
pri učinkovitejšemu doseganju osebnih in poslovnih ciljev ter povečanju delovne uspešnosti.

Usposabljanja zaposlenih

Povečanje znanja in kompetenc

Različne vrste usposabljanj zaposlenim omogočajo dostop do novih znanj in veščin.

Naši programi vključujejo različna področja mehkih kompetenc, prav tako pa imajo naročniki na voljo specialna usposabljanja in
e-usposabljanja.

Specialna usposabljanja

Podjetja imajo na voljo unikatna usposabljanja, prilagojena njihovim potrebam. Zaposlenim tako omogočijo
dostop do praktičnega znanja, ki ima pri njihovem delu največjo dodano vrednost.

Mental Gym

Zaposleni svojo umsko vzdržljivost, koncentracijo in mentalno moč povečujejo preko inovativne metode izobraževanja, ki
v obliki interaktivnih treningov poteka v modularno zasnovani “telovadnici” za um.

e-usposabljanja

Podjetja z našimi programi e-usposabljanj svojim zaposlenim zagotovijo časovno fleksibilen dostop do znanja. Vsebine, oblikovane na interaktiven način, motivirajo zaposlene za nadgradnjo znanja.

e-usposabljanja

Ponujamo inovativne in fleksibilne programe e-usposabljanj.

vstop v e-učilnico