Razvoj kadrov

Povečajte usposobljenost zaposlenih


Optimizacija poslovnih procesov v podjetju Replika PRO d.o.o.

Namen projekta so izboljšave poslovnih procesov, kar vključuje celovito prenovo poslovnih procesov, vpeljavo vitkega poslovanja ter poslovnih procesov in učinkovito upravljanje poslovnih procesov.

Z optimizacijo poslovnih procesov, se bo povišala stopnja zaupanja strank v naše storitve. Operacija nam bo omogočila večjo prepoznavnost, hkrati pa bomo končnim uporabnikom omogočili lažji dostop do storitev in gradiv ponudnikov na trgu. Širili in združevali bomo naš intelektualni kapital, predvsem znanje, vezano na podjetje kot celoto, hkrati pa bomo lahko naročnikom ponujali storitve z dodano vrednostjo, ki bo prepoznana po svoji kvaliteti in doprinosu k njihovemu poslovanju.

Konkurenčnost podjetja se bo izboljšala z:        
- nižjimi relativnimi stroški oglaševanja zaradi večje učinkovitosti,
- višjo prodajo zaradi optimiziranih poslovnih procesov,
- manj izgub pri sprejemanju naročil kupcev,
- večjo stopnjo zaupanja, zaradi stalnega spremljanja kazalnikov uspešnosti,
- večjo prepoznavnostjo podjetja na trgu.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 40.000 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 20.000 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Vseživljenjska karierna orientacija

Razvoj potenciala zaposlenih

Naši partnerji dvigujejo učinkovitost in raven kompetenc svojih zaposlenih preko celostnega pristopa k vzpostavitvi sistema za razvoj kadrov.

Izvajamo VKO storitve v okviru programa »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«, ki ga organizira Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Več o samem programu in izboru podjetja med kvalitetne izvajalce VKO si lahko preberete na spletni strani Sklada.

Profiliranje in načrti osebnega razvoja

Naši naročniki učinkovito načrtujejo razvoj kadrov, saj jim naša psihološka testiranja pomagajo določiti preference, potenciale, kompetence in talente njihovih zaposlenih. 

Interni akti


Z oblikovanjem zakonsko obveznih in
drugih pravilnikov si naši naročniki zagotovijo skladnost internih aktov z zakonskimi določbami.

Coaching


Naročnikom preko coachinga pomagamo
pri učinkovitejšemu doseganju osebnih in poslovnih ciljev ter povečanju delovne uspešnosti.

Jobsolut

Rešitve za zaposlovanje in selekcijo kadrov

Razvijamo inovativno in celovito rešitev za vodenje procesa zaposlovanja, ki  izboljšuje učinkovitost odločanja delodajalcev in optimizira proces zaposlovanja.  Obenem pa iskalcem zaposlitve olajša delo pri iskanju primernih razpisov za prosta delovna mesta in oddaji ponudb za delo.

Upravljanje celotnega procesa zaposlovanja 

Podjetja  s pomočjo Jobsoluta avtomatizirajo zbiranje prošenj, testiranje, profiliranje in razvrščanje kandidatov glede na zahteve za delovno mesto ter tako bistveno izboljšajo 
odločanje pri zaposlovanju. 

Zaposlovanje s pomočjo umetne inteligence

Umetna inteligenca podjetjem zagotavlja podporo pri identifikaciji najprimernejšega kandidata glede na kriterije in zahteve delovnega mesta.

Olajšan postopek
iskanja dela

Iskalci zaposlitve imajo z uporabo Jobsoluta boljši pregled nad prostimi delovnimi mesti. Postopek oddajanja vlog je poenostavljen, prav tako pa jim je zagotovljena bolj objektivna obravnava njihovih vlog za delo.

Usposabljanja zaposlenih

Povečanje znanja in kompetenc

Različne vrste usposabljanj zaposlenim omogočajo dostop do novih znanj in veščin.

Naši programi vključujejo različna področja mehkih kompetenc, prav tako pa imajo naročniki na voljo specialna usposabljanja in
e-usposabljanja.

Specialna usposabljanja

Podjetja imajo na voljo unikatna usposabljanja, prilagojena njihovim potrebam. Zaposlenim tako omogočijo
dostop do praktičnega znanja, ki ima pri njihovem delu največjo dodano vrednost.

Mental Gym

Zaposleni svojo umsko vzdržljivost, koncentracijo in mentalno moč povečujejo preko inovativne metode izobraževanja, ki
v obliki interaktivnih treningov poteka v modularno zasnovani “telovadnici” za um.

e-usposabljanja

Podjetja z našimi programi e-usposabljanj svojim zaposlenim zagotovijo časovno fleksibilen dostop do znanja. Vsebine, oblikovane na interaktiven način, motivirajo zaposlene za nadgradnjo znanja.

e-usposabljanja

Ponujamo inovativne in fleksibilne programe e-usposabljanj.

vstop v e-učilnico