Razvoj kadrov

Povečajte usposobljenost zaposlenih

vseživljenjska karierna orientacija, VKO

Vseživljenska karierna orientacija

Razvoj potenciala zaposlenih


Naši naročniki dvigujejo učinkovitost in raven kompetenc svojih zaposlenih preko celostnega pristopa k vzpostavitvi sistema za razvoj kadrov. S tem prispevamo k ciljev dvigovanja učinkovitosti zaposlenih, podaljševanje njihove delovne aktivnosti ter izboljšanju rezultatov podjetja.

Skupaj s svojo mrežo več kot 100 najboljših izobraževalcev na trgu pripravljamo strategije za upravljanje zaposlenih ter karierne načrte. V skladu s strategijo organiziramo programe izobraževanj za zaposlene ter za te programe pridobimo sofinanciranje. Izvajamo celostno pripravo projektne dokumentacije ter dokumentacije za poročanje po odobritvi projektov.

Specializirani smo:
- predvsem za izobraževanja starejših zaposlenih in program ASI, ki ga organizira Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
- programe prekvalifikacije zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena.

Na tem področju smo do zdaj izvedli več kot 70 uspešnih projektov in pridobili več kot 5.000.000 EUR nepovratnih sredstev za naše naročnike.

Profiliranje in načrti osebnega razvoja

Naši naročniki učinkovito načrtujejo razvoj kadrov, saj jim naša testiranja pomagajo določiti preference, potenciale, kompetence in talente njihovih zaposlenih. 

Strategija za upravljanje zaposlenih

S pripravo strategije za upravljanje zaposlenih naši naročniki uspešno načrtujejo razvoj in upravljanje kadrov s celostnim programov ukrepov in usposabljanj.

Usposabljanja in coaching

Zaposlenim preko coachinga in usposabljanj pomagamo pri učinkovitejšemu doseganju osebnih in poslovnih ciljev ter povečanju delovne uspešnosti.

Usposabljanja zaposlenih

Povečanje znanja in kompetenc

Različne vrste usposabljanj zaposlenim omogočajo dostop do novih znanj in veščin.

Naši programi vključujejo različna področja mehkih kompetenc, digitalnih, zelenih kompetenc, prav tako pa imajo naročniki na voljo specifična strokovna, poklicna usposabljanja in usposabljanja po meri.

Strokovna usposabljanja

Podjetja imajo na voljo unikatna usposabljanja, prilagojena njihovim potrebam. Zaposlenim tako omogočijo
dostop do praktičnega znanja, ki ima pri njihovem delu največjo dodano vrednost.

Mehke veščine

Z usposabljanjem vaših zaposlenih na delavnicah vsebinsko vezanih na mehke veščine, predvsem komunikacijo in motivacijo ter soočanje s stresom, boste izboljšali odnose v podjetju, vaši zaposleni pa bodo dolgotrajno motivirani ter posledično bolj uspešni in predani k svojemu delu.

Splošna usposabljanja

S pridobivanjem znanja in veščin v okviru splošnih usposabljanj, bodo vaši zaposleni pridobili kompetence, ki bodo povečale uspešnost in obenem tudi uspešnost vašega podjetja. Splošna usposabljanja vključujejo usposabljanja s področja pisne komunikacije, digitalnih veščin, jezikovnih tečajev, upravljanja s časom, upravljanja s financami, coaching ter urejanje spomina. ‍