nas

Kdo smo in kje nas najdete

O podjetju

Pomagamo podjetjem z idejami

Smo eno najuspešnejših podjetij za pridobivanje alternativnih virov financiranja za zagon, razvoj in implementacijo projektov.

Zaupajo nam:
- vodilni raziskovalni inštituti
- mala in srednja visokotehnološka podjetja s področja IKT
- organizacije delujoče na področju socialnega podjetništva
- družbe, ki želijo z inovativnimi metodami in modernimi      usposabljanji spodbuditi razvoj svojih kadrov.

Skupaj z naročniki pripravljamo in izdelujemo projekte, ki so sofinancirani iz EU in slovenskih skladov. Postopek pridobivanja evropskih sredstev poenostavimo in, kar je najpomembnejše, poskrbimo, da obsežne priprave prinesejo uspešne rezultate. Naša inovativnost, odličnost v projektnem vodenju, razumevanje programskih ciljev EU in prepoznavanje tržnih in poslovnih priložnosti se odražajo v naši uspešnosti pri pridobivanju nepovratnih sredstev za naročnike.

Skupina Replika

Ustvarjamo rešitve

Replika PRO, idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o. je del Skupine Replika, ki jo sestavljajo še podjetja Replika Invest, znanje za investicije, d.o.o., Replika, napredne rešitve, d.o.o. in Replikateh, napredne tehnologije d.o.o.

Vsa podjetja Skupine Replika so odgovor na povpraševanje naših strank po celovitih in kakovostnih rešitvah za njihovo poslovanje.

Zaposlovanje

Repliko PRO gradijo in predstavljajo ljudje z imeni in življenjskimi zgodbami.  Delovno okolje Replike PRO je dinamično, s predanimi zaposlenimi, ki omogoča stalno pridobivanje novega znanja.

Vedno smo odprti za pogovore z novimi sodelavci, ki bi želeli slediti naši viziji, sooblikovati naše vrednote in bogatiti naše poslanstvo. Če ste pripravljeni na osebni in strokovni napredek, vas vabimo, da nam posredujete svoj življenjepis na: info@replika-pro.eu.

Pišite nam!

Vizitka

  • Tržaška cesta 42

  • 1000 Ljubljana

  • (+386) 59 050 159

  • info@replika-pro.eu

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(


Optimizacija poslovnih procesov v podjetju Replika PRO d.o.o.

Namen projekta so izboljšave poslovnih procesov, kar vključuje celovito prenovo poslovnih procesov, vpeljavo vitkega poslovanja ter poslovnih procesov in učinkovito upravljanje poslovnih procesov.

Z optimizacijo poslovnih procesov, se bo povišala stopnja zaupanja strank v naše storitve. Operacija nam bo omogočila večjo prepoznavnost, hkrati pa bomo končnim uporabnikom omogočili lažji dostop do storitev in gradiv ponudnikov na trgu. Širili in združevali bomo naš intelektualni kapital, predvsem znanje, vezano na podjetje kot celoto, hkrati pa bomo lahko naročnikom ponujali storitve z dodano vrednostjo, ki bo prepoznana po svoji kvaliteti in doprinosu k njihovemu poslovanju.

Konkurenčnost podjetja se bo izboljšala z:        
- nižjimi relativnimi stroški oglaševanja zaradi večje učinkovitosti,
- višjo prodajo zaradi optimiziranih poslovnih procesov,
- manj izgub pri sprejemanju naročil kupcev,
- večjo stopnjo zaupanja, zaradi stalnega spremljanja kazalnikov uspešnosti,
- večjo prepoznavnostjo podjetja na trgu.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 40.000 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 20.000 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).


Analiza hrvaškega trga za nadgradnjo elektronskega poslovanja

Namenprojekta je z analizo hrvaškega trga osnovati načrt vstopa na hrvaški trg in stem povečati mednarodno konkurenčnost in prepoznavnost podjetja Replika PROd.o.o. na hrvaškem trgu.

Operacija nam boomogočila osnovati optimalno strategijoza vstop na tuj ciljni trg, kar nam bo omogočilovečjo mednarodno prepoznavnost. Z analizo bomo prepoznali ključne potrebena trgu, končnim uporabnikom, ki jihbomo z analizo bolje razumeli, pa bomo omogočililažji dostop do storitev ter gradiv, ki jih potrebujejo. Z operacijo bomorazširili svoj intelektualni kapital, saj bo pridobljeno znanje omogočilo lažjidostop do naročnikov.  Konkurenčnost podjetja na mednarodni ravni se bo izboljšala z:
·        nižjimi stroški oglaševanja;
·        višjo prodajo zaradiizboljšanja uporabniške izkušnje v spletni trgovini;
·        višjo stopnjo zaupanja vnaše izdelke in storitve ter v naše podjetje;
·        dodatno ponudbo nahrvaškem trgu, ki bo rezultat poznavanja trga in potreb kupcev;
·        večjo prepoznavnostjo podjetja na trgu. 

Skupnapredvidena vrednost projekta znaša 12.017,00 EUR, vrednost sofinanciranjapa je 4.500,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropskaunija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).