nas

Kdo smo in kje nas najdete

O podjetju

Pomagamo podjetjem z idejami

Smo eno najuspešnejših podjetij za pridobivanje alternativnih virov financiranja za zagon, razvoj in implementacijo projektov.

Zaupajo nam:
- vodilni raziskovalni inštituti,
- mala in srednja visokotehnološka podjetja s področja IKT,
- organizacije delujoče na področju socialnega podjetništva,
- družbe, ki želijo z inovativnimi metodami in modernimi      usposabljanji spodbuditi razvoj svojih kadrov.

Skupaj z naročniki pripravljamo in izdelujemo projekte, ki so sofinancirani iz EU in slovenskih skladov. Postopek pridobivanja evropskih sredstev poenostavimo in, kar je najpomembnejše, poskrbimo, da obsežne priprave prinesejo uspešne rezultate. Naša inovativnost in odličnost v projektnem vodenju, razumevanje programskih ciljev EU in prepoznavanje tržnih in poslovnih priložnosti se odražajo v naši uspešnosti pri pridobivanju nepovratnih sredstev za naročnike.

Skupina Replika

Ustvarjamo rešitve

Replika PRO, idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o. je del Skupine Replika, ki jo sestavljata še podjetji Replika Invest, znanje za investicije, d.o.o., in Replika, napredne rešitve, d.o.o.

Vsa podjetja Skupine Replika so odgovor na povpraševanje naših strank po celovitih in kakovostnih rešitvah za njihovo poslovanje.

  Zaposlovanje

  Repliko PRO gradimo in predstavljamo ljudje z imeni in življenjskimi zgodbami. Delovno okolje Replike PRO je dinamično, s predanimi zaposlenimi, ki omogoča stalno pridobivanje novega znanja.

  Vedno smo odprti za pogovore z novimi sodelavci, ki bi želeli slediti naši viziji, sooblikovati naše vrednote in bogatiti naše poslanstvo. Če ste pripravljeni na osebni in strokovni napredek, vas vabimo, da nam posredujete svoj življenjepis na info@replika-pro.eu.

  Pišite nam!

  Vizitka

  • Cesta na Brdo 28

  • 1000 Ljubljana

  • (+386) 59 050 159

  • info@replika-pro.eu

  Thank you! Your submission has been received!

  Oops! Something went wrong while submitting the form :(

  POSTANI DIGITALNI MOJSTER: Povečanje digitalne pismenosti za odrasle

  B2 IT d.o.o., Replika PRO d.o.o., ISA ZNANJE d.o.o., IZZA d.o.o., ZDSS - Solidarnost, Občina Trbovlje in Leadership Dynamics d.o.o. smo v septembru 2023 pričeli z izvajanjem projekta Postani digitalni mojster: povečanje digitalne pismenosti za odrasle, ki ga sofinancirata Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost projekta je 2.994.350,00 EUR.

  Namen projekta je izvedba programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije, starih 30 let in več. Udeleženci krepijo zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij za posameznika in družbo, razumevanje digitalnih tehnologij ter odgovorno in varno uporabo digitalnih veščin, s čimer krepijo zaupanje v slednje tehnologije.

  Naša vizija, ZAKAJ, je podkrepljena s strastjo do izobraževanja in razumevanjem, da so digitalne kompetence ključne v dobi, kjer tehnologija oblikuje naš vsakdan. Verjamemo v moč znanja in dostopa do tega znanja za vse, ne glede na starost ali druge osebne okoliščine.

  Ključni cilji projekta
  Digitalne veščine vključujejo samozavestno, kritično in varno uporabo digitalnih tehnologij za učenje, delo in sodelovanje v družbi. Opolnomočenje ciljnih skupin na področju digitalne pismenosti bo prispevalo k višji stopnji znanja za uporabo digitalne tehnologije ter omogočilo višjo stopnjo uporabe digitalnih naprav, interneta in storitev. Zato so cilji projekta, ki jih želimo doseči, naslednji:
  -         pridobivanje ter dvig osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev Republike Slovenije starih 30 let in več,
  -         spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo.

  Aktivnosti projekta
  Naše aktivnosti bodo obsegale izvajanje izobraževalnih programov in komunikacijsko kampanjo. Naši natančno zasnovani izobraževalni programi, ki jih delimo na osnovna in napredna izobraževanja, so prilagojeni potrebam različnih skupin.

  Trije osnovni programi:
  -         Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce - DigiAdmin,
  -         Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in druge - DigiBasic,
  -         Osnovna digitalna pismenost za uradnike -DigiService. 

  Dva napredna programa:
  -         Digitalna preobrazba za strokovnjake - DigiExpert,
  -         Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce - DigiRescue. 

  Z našimi komunikacijskimi aktivnostmi želimo doseči široko občinstvo, spodbuditi udeležbo in povečati ozaveščenost o pomembnosti razvoja digitalnih kompetenc, zato bomo oblikovali in izvajali komunikacijsko kampanjo, ki bo obsegala tako tradicionalne kot inovativne pristope za dosego naših zastavljenih ciljev. Ciljnim skupinam smo na voljo preko vzpostavljenih fizičnih kontaktnih točk, omogočili bomo interaktivne spletne vsebine, organizirali različne spletne in fizične dogodke ter ustvarili različne komunikacijske vsebine z namenom, da v projekt vključimo čim večje število udeležencev ter o projektu seznanimo širšo javnost.

  Kontaktne točke za pomoči in informacije:
  -         B2 IT d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 42, 3. nadstropje, od 9.00 do 11.00, 01/2444 201, pisarna@b2.eu
  -         B2IT d.o.o., Maribor, Glavni trg 17, 1. nadstropje, od 9.00 do 11.00, 01/2444 201, pisarna@b2.eu
  -        Replika PRO d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 28, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, od 9.00 do14.00, 059 050 159, ddk@replika-pro.eu

  Dodatne informacije o projektu: www.digimojster.si.

  Partnerji
  Projektno partnerstvo sestavljamo:
  -         B2 IT storitve in izobraževanje d.o.o.
  -         Replika PRO, idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.
  -         ISA ZNANJE trajnostno upravljanje znanja d.o.o.
  -         IZZA izobraževanje in založništvo d.o.o.
  -         Zveza delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost
  -         Občina Trbovlje
  -         Leadership Dynamics, poslovno svetovanje in izobraževanje, d.o.o.

  Pri projektu sodelujemo tudi z naslednjimi podporniki projekta:
  -        Gasilska zveza Krško
  -        Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje-mesto
  -        Pomurska gospodarska zbornica
  -        Regionalna gospodarska zbornica Celje
  -        Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. (www.eu-skladi.si)


  Analiza hrvaškega trga za nadgradnjo elektronskega poslovanja

  Namen projekta je z analizo hrvaškega trga osnovati načrt vstopa na hrvaški trg in s tem povečati mednarodno konkurenčnost in prepoznavnost podjetja Replika PRO d.o.o. na hrvaškem trgu.

  Operacija nam bo omogočila osnovati optimalno strategijo za vstop na tuj ciljni trg, kar nam bo omogočilo večjo mednarodno prepoznavnost. Z analizo bomo prepoznali ključne potrebena trgu, končnim uporabnikom, ki jih bomo z analizo bolje razumeli, pa bomo omogočili lažji dostop do storitev ter gradiv, ki jih potrebujejo. Z operacijo bomo razširili svoj intelektualni kapital, saj bo pridobljeno znanje omogočilo lažji dostop do naročnikov.  Konkurenčnost podjetja na mednarodni ravni se bo izboljšala z:
  - nižjimi stroški oglaševanja;
  -višjo prodajo zaradi izboljšanja uporabniške izkušnje v spletni trgovini;
  - višjo stopnjo zaupanja vnaše izdelke in storitve ter v naše podjetje;
  - dodatno ponudbo na hrvaškem trgu, ki bo rezultat poznavanja trga in potreb kupcev;
  - večjo prepoznavnostjo podjetja na trgu. 

  Skupna predvidena vrednost projekta znaša 12.017,00 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 4.500,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (
  www.eu-skladi.si).


  Optimizacija poslovnih procesov v podjetju Replika PRO d.o.o.

  Namen projekta so izboljšave poslovnih procesov, kar vključuje celovito prenovo poslovnih procesov, vpeljavo vitkega poslovanja ter poslovnih procesov in učinkovito upravljanje poslovnih procesov.

  Z optimizacijo poslovnih procesov, se bo povišala stopnja zaupanja strank v naše storitve. Operacija nam bo omogočila večjo prepoznavnost, hkrati pa bomo končnim uporabnikom omogočili lažji dostop do storitev in gradiv ponudnikov na trgu. Širili in združevali bomo naš intelektualni kapital, predvsem znanje, vezano na podjetje kot celoto, hkrati pa bomo lahko naročnikom ponujali storitve z dodano vrednostjo, ki bo prepoznana po svoji kvaliteti in doprinosu k njihovemu poslovanju.

  Konkurenčnost podjetja se bo izboljšala z:        
  - nižjimi relativnimi stroški oglaševanja zaradi večje učinkovitosti,
  - višjo prodajo zaradi optimiziranih poslovnih procesov,
  - manj izgub pri sprejemanju naročil kupcev,
  - večjo stopnjo zaupanja, zaradi stalnega spremljanja kazalnikov uspešnosti,
  - večjo prepoznavnostjo podjetja na trgu.

  Skupna predvidena vrednost projekta znaša 40.000 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 20.000 EUR. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (
  www.eu-skladi.si).