Podpora raziskavam in inovacijam

Celovito podporno okolje za MSP

Razvoj kadrov

Skupaj z naborom najboljših izobraževalcev na trgu poskrbimo za razvoj in opolnomočenje kadrov v podjetjih, z namenom povečanja njihove učinkovitosti in doseganja boljših rezultatov.

Uspešno konkuriranje na trgu

Naročniki pridobijo strokovno podporo in svetovanje pri pridobivanju finančnih sredstev za uspešno konkuriranje na slovenskem in tujih trgih.

Razvoj in nadgradnja produktov

Naročniki z našo pomočjo dobijo možnost, da pretvorijo svoje raziskovalno-razvojne
ideje v visokotehnološke izdelke in jih lansirajo na trg.

Digitalizacija

Naročniki v okviru manjših in večjih projektov izvedejo celostno digitalizacijo poslovanja, storitev in produktov.

Podpora inovacijam

Slovenska kreativno inovacijska skupina

Slovenska kreativno inovacijska skupina (SKIS) je z našo
podporo postala ena bolj prepoznavnih platform za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v Sloveniji. Njeni člani imajo
možnost pridobiti informacije in podporo pri razvojno-raziskovalnih aktivnostih in komercializaciji inovacij.

PREBERITE VEČ

Projekti partnerstva SKIS

YES Start

Program spodbuja mlade kandidate k uresničitvi lastnih idej in zagotavlja posredovanje ustreznih orodij za njihovo uspešno implementacijo.

BIG Konferenca

Konferenca omogoča predstavitev in izmenjavo inovativnih idej in rešitev s področja arhitekture in oblikovanja. 

Seminar Oder 180°

Edinstven dogodek v slovenskem prostoru, kjer pestra paleta široko mislečih posameznikov obravnava izvirne in inovativne tematike. 

Zagon novih podjetij

Projekt zagotavlja podporno okolje za oblikovanje idej in razvoj podjetništva, temelječega na naprednih tehnologijah.

Razvoj novih produktov

Konzorcij partnerjev spodbuja razvoj inovativnih izdelkov, postopkov, storitev in tehnologij ter nudi podporo za njihovo uspešno trženje. 

Zaščita inovacij

Izvedba svetovanj s področja zaščite intelektualne lastnine v Sloveniji in tujini za posameznike, mala in srednja podjetja ter raziskovalne institucije. 

Sredstva za razvoj? 

Načrtujete dober razvojni projekt in ste visoko tehnološko, izvozno usmerjeno podjetje? 

Kontaktirajte nas