Replika PRO - company logo

Kohezijski regiji Slovenije 

Slovenija je za potrebe dodeljevanja EU sredstev razdeljena na dve regiji

Kohezijska regija Zahodna Slovenija in kohezijska regija Vzhodna Slovenija

Državne in evropske institucije preko svojih nacionalnih ali evropskih programov razpisujejo javne razpise, preko katerih podeljujejo različna nepovratna sredstva. Nepovratna evropska sredstva se dodeljujejo za izvajanje določenih projektov. Eden izmed ključnih dejavnikov, ki poveča verjetnost uspeha na razpisu za evropska sredstva, je lokacija izvajanja projekta. Razpisovalec se namreč trudi spodbujati razvoj manj razvitih območij, in sicer z dodeljevanjem več sredstev kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali dodatnemu točkovanju, če se projekt izvaja na katerem izmed problemskih območij.

ZAHODNA SLOVENIJA

Občine v kohezijski regiji Zahodna Slovenija so:

Osrednjeslovenska
Borovnica (005), Brezovica (008), Dobrepolje (020), Dobrova - Polhov Gradec (021), Dol pri Ljubljani (022), Domžale (023), Grosuplje (032), Horjul (162), Ig (037), Ivančna Gorica (039), Kamnik (043), Komenda (164), Ljubljana (61), Log - Dragomer (208), Logatec (064), Lukovica (068), Medvode (071), Mengeš (072), Moravče (077), Škofljica (123), Šmartno pri Litiji (194), Trzin (186), Velike Lašče (134), Vodice (138), Vrhnika (140)

Gorenjska
Bled (003), Bohinj (004), Cerklje na Gorenjskem (012), Gorenja vas - Poljane (027), Gorje (207), Jesenice (041), Jezersko (163), Kranj (052), Kranjska Gora (053), Naklo (082), Preddvor (095), Radovljica (102), Šenčur (117), Škofja Loka (122), Tržič (131), Železniki (146), Žiri (147), Žirovnica (192),

Goriška
Ajdovščina (001), Bovec (006), Brda (007), Cerkno (014), Idrija (036), Kanal (044), Kobarid (046), Miren - Kostanjevica (075), Nova Gorica (084), Renče - Vogrsko (201), Šempeter - Vrtojba (183), Tolmin (128), Vipava (136)

Obalno-kraška

Ankaran/Ancarano (213), Divača (019), Hrpelje - Kozina (035), Izola/Isola (040), Komen (049), Koper/Capodistria (050), Piran/Pirano (090), Sežana (111)

Zasavska
Litija (060)

VZHODNA SLOVENIJA

Občine v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija so:

Pomurska
Apače (195), Beltinci (002), Cankova (152), Črenšovci (015), Dobrovnik/Dobronak (156), Gornja Radgona(029), Gornji Petrovci (031), Grad (158), Hodoš/Hodos (161), Kobilje (047), Križevci(166), Kuzma (056), Lendava/Lendva (059), Ljutomer (063), Moravske Toplice (078), MurskaSobota (080), Odranci (086), Puconci (097), Radenci (100), Razkrižje (176), Rogašovci (105), Sveti Jurij ob Ščavnici (116), Šalovci (033), Tišina (010), Turnišče (132), Velika Polana (187), Veržej (188)

Podravska
Benedikt (148), Cerkvenjak (153), Cirkulane (196), Destrnik (018), Dornava (024), Duplek (026), Gorišnica (028), Hajdina (159), Hoče - Slivnica (160), Juršinci (042), Kidričevo (045), Kungota (055), Lenart (058), Lovrenc na Pohorju (167), Majšperk (069), Makole (198), Maribor (070), Markovci (168), Miklavž na Dravskem polju (169), Oplotnica (171), Ormož (087), Pesnica (089), Podlehnik (172), Poljčane (200), Ptuj (096), Rače - Fram (098), Ruše (108), Selnica ob Dravi (178), Slovenska Bistrica (113), Središče ob Dravi (202), Starše (115), Sveta Ana (181), Sveta Trojica v Slov. goricah (204), Sveti Andraž v Slov. goricah (182), Sveti Jurij v Slov. goricah (210), Sveti Tomaž (205), Šentilj (118), Trnovska vas (185), Videm (135), Zavrč (143), Žetale (191)

Koroška
Črna na Koroškem (016), Dravograd (025), Mežica (074), Mislinja (076), Muta (081), Podvelka (093), Prevalje (175), Radlje ob Dravi (101), Ravne na Koroškem (103), Ribnica na Pohorju (177), Slovenj Gradec (112), Vuzenica (141)

Savinjska
Braslovče (151), Celje (011), Dobje (154), Dobrna (155), Gornji Grad (030), Kozje (051), Laško (057), Ljubno (062), Luče (067), Mozirje (079), Nazarje (083), Podčetrtek (092), Polzela (173), Prebold (174), Rečica ob Savinji (209), Rogaška Slatina (106), Rogatec (107), Slovenske Konjice (114), Solčava (180), Šentjur (120), Šmarje pri Jelšah (124), Šmartno ob Paki (125), Šoštanj (126), Štore (127), Tabor (184), Velenje (133), Vitanje (137), Vojnik (139), Vransko (189), Zreče (144), Žalec (190)

Zasavska
Hrastnik (034), Trbovlje (129), Zagorje ob Savi (142)

Posavska
Bistrica ob Sotli (149), Brežice (009), Kostanjevica na Krki (197), Krško (054), Radeče (099), Sevnica (110)

Jugovzhodna  Slovenija

Črnomelj (017), Dolenjske Toplice (157), Kočevje (048), Kostel (165), Loški Potok (066), Metlika (073), Mirna (212), Mirna Peč (170), Mokronog - Trebelno (199), Novo mesto (085), Osilnica (088), Ribnica (104), Semič (109), Sodražica (179), Straža (203), Šentjernej (119), Šentrupert (211), Škocjan (121), Šmarješke Toplice (206), Trebnje (130), Žužemberk (193)

Primorsko-notranjska
Bloke (150), Cerknica (13), Ilirska Bistrica (038), Loška dolina (065), Pivka (091), Postojna (094)

PROBLEMSKA OBMOČJA Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO

- območja občin Pokolpja (Kočevje (048), Loški potok (066), Osilnica (088), Kostel (165), Črnomelj (017), Semič (109) in  Metlika (073)),
- območja občin Hrastnik (034), Radeče (099) in Trbovlje (129).

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Ajdovščina (001), Apače (195), Bistrica ob Sotli (194), Bohinj (004), Bovec (006), Brda (007), Brežice (009), Cankova (152), Cerkno (014), Cirkulane (196), Črenšovci (015), Črna na Koroškem (016), Črnomelj (017), Divača (019), Dobrovnik (156), Dolenjske Toplice (157), Dravograd (025), Gorje (207), Gornji Grad (030), Gornji Petrovci (031), Grad (158), Hodoš (161), Hrpelje - Kozina (035), Ilirska Bistrica (038), Jezersko (163), Kanal (044), Kobarid (046), Kobilje (074), Kočevje (048), Komen (049), Kostanjevica na Krki (197), Kostel (165), Kozje (051), Kranjska Gora (053), Kungota (055), Kuzma (056), Lendava (059), Loška dolina (065), Loški Potok (066), Lovrenc na Pohorju (167), Luče (067), Majšperk (069), Makole (198), Metlika (073), Mežica (074), Miren - Kostanjevica (075), Moravske Toplice (078), Muta (081), Ormož (087), Osilnica (088), Pesnica (089), Pivka (091), Podčetrtek (092), Podlehnik (172), Podvelka (093), Postojna (094), Preddvor (095), Prevalje (175), Puconci (097), Radlje ob Dravi (101), Ravne na Koroškem (103), Renče - Vogrsko (201), Ribnica na Pohorju (117), Rogašovci (105), Rogatec (107), Ruše (108), Selnica ob Dravi (178), Semič (109), Sežana (111), Slovenj Gradec (112), Solčava (180), Središče ob Dravi (202), Sveta Ana (181), Sveti Tomaž (205), Šalovci (033), Šentjernej (119), Šmarje pri Jelšah (124), Tolmin (128), Tržič (131), Velika Polana (187), Videm (135), Vipava (136), Vuzenica (141), Zavrč (143) in Žetale (191).

Nepovratna sredstva

Pridobite nepovratna sredstva
na slovenskih ali EU razpisih. Naročniki z našo pomočjo
dosegajo kar 82% uspešnost.


Preberite več ›

Podpora inovacijam

Okrepite svoje inovacijske dejavnosti v podpornem okolju v okviru naše Slovenske kreativno inovacijske skupine (SKIS). 


Preberite  več ›

Razvoj kadrov

Obogatite sposobnosti vaših zaposlenih preko širokega spektra usposabljanj, ki so prilagojena
vašim potrebam.


Preberite več ›