Replika PRO - company logo

Kohezijske regije Slovenije in karta regionalne pomoči

Slovenija je za potrebe dodeljevanja EU sredstev razdeljena na dve regiji

Kohezijske regije Slovenije

Državne in evropske institucije preko svojih nacionalnih ali evropskih programov razpisujejo javne razpise, preko katerih podeljujejo različna nepovratna sredstva. Nepovratna evropska sredstva se dodeljujejo za izvajanje določenih projektov. Eden izmed ključnih dejavnikov, ki poveča verjetnost uspeha na razpisu za evropska sredstva, je lokacija izvajanja projekta. Razpisovalec se namreč trudi spodbujati razvoj manj razvitih območij z dodeljevanjem več sredstev kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali z dodelitvijo dodatnih točk, če se projekt izvaja na katerem izmed problemskih območij.

Slovenija je za izvajanje evropske kohezijske politike in opravljanje drugih skupnih nalog razdeljena na dve regiji: Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija.

KOHEZIJSKA REGIJA ZAHODNA SLOVENIJA

Občine v kohezijski regiji Zahodna Slovenija so:

Osrednjeslovenska
Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Horjul, Komenda, Trzin, Šmartno pri Litiji, Log - Dragomer

Gorenjska
Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jesenice, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Jezersko, Žirovnica, Gorje

Goriška
Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Tolmin, Vipava, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko

Obalno-kraška

Divača, Hrpelje - Kozina, Izola/Isola, Komen, Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Sežana, Ankaran/Ancarano

KOHEZIJSKA REGIJA VZHODNA SLOVENIJA

Občine v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija so:

Pomurska
Beltinci, Tišina, Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Šalovci, Kobilje, Kuzma, Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Turnišče, Cankova, Dobrovnik/Dobronak, Grad, Hodoš/Hodos, Križevci, Razkrižje, Velika Polana, Veržej, Apače

Podravska
Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Majšperk, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Slovenska Bistrica, Starše, Šentilj, Videm, Zavrč, Benedikt, Cerkvenjak, Hajdina, Hoče - Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Podlehnik, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, Trnovska vas, Žetale, Cirkulane, Makole, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Sveti Jurij v Slov. goricah

Koroška
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Vuzenica, Prevalje, Ribnica na Pohorju

Savinjska
Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Velenje, Vitanje, Vojnik, Zreče, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Solčava, Tabor, Vransko, Žalec, Rečica ob Savinji

Zasavska
Hrastnik, Litija, Trbovlje, Zagorje ob Savi

Posavska
Brežice, Krško, Radeče, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki

Jugovzhodna  Slovenija

Črnomelj, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Dolenjske Toplice, Kostel, Mirna Peč, Sodražica, Žužemberk, Mokronog - Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert, Mirna

Primorsko-notranjska
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna, Bloke

Občine v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija so:

Pomurska
Beltinci, Tišina, Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Šalovci, Kobilje, Kuzma, Lendava/Lendva, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Turnišče, Cankova, Dobrovnik/Dobronak, Grad, Hodoš/Hodos, Križevci, Razkrižje, Velika Polana, Veržej, Apače

Podravska
Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Majšperk, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Slovenska Bistrica, Starše, Šentilj, Videm, Zavrč, Benedikt, Cerkvenjak, Hajdina, Hoče - Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Podlehnik, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, Trnovska vas, Žetale, Cirkulane, Makole, Poljčane, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Sveti Jurij v Slov. goricah

Koroška
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Vuzenica, Prevalje, Ribnica na Pohorju

Savinjska
Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Velenje, Vitanje, Vojnik, Zreče, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Solčava, Tabor, Vransko, Žalec, Rečica ob Savinji

Zasavska
Hrastnik, Litija, Trbovlje, Zagorje ob Savi

Posavska
Brežice, Krško, Radeče, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki

Jugovzhodna  Slovenija

Črnomelj, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Dolenjske Toplice, Kostel, Mirna Peč, Sodražica, Žužemberk, Mokronog - Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert, Mirna

Primorsko-notranjska
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna, Bloke

Karta regionalne pomoči

Kadar razpis dodeljuje sredstva na podlagi regionalne sheme, se upoštevata Karta regionalne pomoči in velikost podjetja na podlagi določil Priloge I Uredbe GBER. Karta regionalne pomoči vključuje območja »a«, kjer so gospodarske razmere izjemno neugodne v primerjavi z EU kot celoto, in območja »c«, kjer so gospodarske razmere neugodne, vendar manj kot na območjih »a«.

Kohezijske regije Slovenije - karta regionalne pomoči

OBMOČJE »C« - Zahodna Slovenija:

Goriška
Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Tolmin, Vipava

Gorenjska
Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Osrednjeslovenska
Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče

OBMOČJE »C« - Zahodna Slovenija:

Obalno-kraška
Divača, Hrpelje - Kozina, Izola, Komen, Piran, Sežana.

OBMOČJE »BELIH LIS« - Zahodna Slovenija:

Gorenjska
Kranj

Obalno-kraška
Ankaran, Koper

Osrednjeslovenska  
Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log - Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Trzin, Vodice, Vrhnika

OBMOČJE »A« - celotno ozemlje teritorialne enote Vzhodna Slovenija, kamor spadajo naslednje občine:

Pomurska
Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Gornja Radgona, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej

Podravska
Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče – Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale

Koroška
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica

Savinjska
Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec

Zasavska
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija

Posavska
Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica

Jugovzhodna Slovenija
Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk

Primorsko-notranjska
Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna


Stopnja intenzivnosti pomoči glede na lokacijo izvajanja projekta in velikost podjetja.

Območja Sklada za pravični prehod

V obdobju 2021–2027  je v okviru prizadevanj Evropske unije za čistejšo, bolj zeleno in podnebno nevtralno Evropsko unijo kohezijski politiki dodan nov instrument, Sklad za pravični prehod. S tem skladom Evropska unija pomaga področjem, ki jih je prehod na t. i. podnebno nevtralnost najbolj prizadel. S sredstvi sklada se blažijo družbeno-gospodarski stroški, nastali zaradi podnebnega prehoda. Sklad podpira preoblikovanje gospodarstva na teh področjih in prilagajanje prebivalcev na spremenjene potrebe trga dela.

Sredstva iz omejenega sklada lahko črpajo upravičenci iz dveh premogovnih regij in določene občine v njih.
Savinjsko-Šaleška Regija: Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki
Zasavska regija: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi

Problemska območja

Problemska območja se zaradi različnih razlogov soočajo z razvojnim zaostankom na mnogih področjih. Med poglavitnimi vzroki so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju infrastrukture ter strožje zahteve pri varstvu okolja.

Kohezijske regije Slovenije - Problemska območja

PROBLEMSKA OBMOČJA Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO

- območja občin Pokolpja (Kočevje (048), Loški potok (066), Osilnica (088), Kostel (165), Črnomelj (017), Semič (109) in  Metlika (073)),
- območja občin Hrastnik (034), Radeče (099) in Trbovlje (129).

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Ajdovščina (001), Apače (195), Bistrica ob Sotli (194), Bohinj (004), Bovec (006), Brda (007), Brežice (009), Cankova (152), Cerkno (014), Cirkulane (196), Črenšovci (015), Črna na Koroškem (016), Črnomelj (017), Divača (019), Dobrovnik (156), Dolenjske Toplice (157), Dornava (24), Dravograd (025), Gorje (207), Gornji Petrovci (031), Grad (158), Hodoš (161), Hrpelje - Kozina (035), Ilirska Bistrica (038), Jezersko (163), Kanal (044), Kobarid (046), Kobilje (074), Kočevje (048), Komen (049), Kostanjevica na Krki (197), Kostel (165), Kozje (051), Kranjska Gora (053), Kungota (055), Kuzma (056), Lendava (059), Loška dolina (065), Loški Potok (066), Lovrenc na Pohorju (167), Luče (067), Majšperk (069), Metlika (073), Mežica (074), Miren - Kostanjevica (075), Moravske Toplice (078), Muta (081), Ormož (087), Osilnica (088), Pesnica (089), Pivka (091), Podčetrtek (092), Podlehnik (172), Podvelka (093), Poljčane (200), Postojna (094), Preddvor (095), Prevalje (175), Puconci (097), Radlje ob Dravi (101), Ravne na Koroškem (103), Renče - Vogrsko (201), Ribnica na Pohorju (117), Rogašovci (105), Rogatec (107), Ruše (108), Selnica ob Dravi (178), Semič (109), Sežana (111), Slovenj Gradec (112), Solčava (180), Središče ob Dravi (202), Sveta Ana (181), Sveti Tomaž (205), Šalovci (033), Šentjernej (119), Šmarje pri Jelšah (124), Tišina (010), Tolmin (128), Tržič (131), Velika Polana (187), Videm (135), Vipava (136), Vuzenica (141), Zavrč (143), Žetale (191).

Nepovratna sredstva

Pridobite nepovratna sredstva
na slovenskih ali EU razpisih. Naročniki z našo pomočjo
dosegajo kar 82% uspešnost.


Preberite več ›

Podpora inovacijam

Okrepite svoje inovacijske dejavnosti v podpornem okolju v okviru naše Slovenske kreativno inovacijske skupine (SKIS). 


Preberite  več ›

Razvoj kadrov

Obogatite sposobnosti vaših zaposlenih preko širokega spektra usposabljanj, ki so prilagojena
vašim potrebam.


Preberite več ›