Kohezijski regiji Slovenije 

Slovenija je za potrebe dodeljevanja EU sredstev razdeljena na dve regiji

Kohezijska regija Zahodna Slovenija in kohezijska regija Vzhodna Slovenija