Področja S4 / S5

Seznam prioritet Slovenske strategije pametne specializacije (S5) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij

Pametna mesta in skupnosti

Zdravje

Pametne naprave, senzorika in tele-zdravstvo

Pametna kurativa

Digitalno zdravstvo

Pametni sistem integiranega zdravstva in oskrbe

Energetska in druga oskrba

Pretvorba, distribucija in upravljanje energije

Celovita podpora izvajanju vodnih storitev

Mobilnost, transport in logistika

Novi in alternativi poslovni modeli mobilnosti, transporta in logistike

Mobilna platforma in integracija IS obstoječih ponudnikov

Varnost

Sistemi operativnega centra naslednje generacije za zagotavljanje
varnosti v mestih in lokalnih skupnostih

Sistemi, storitve in aplikacije za intervencijske službe in državljane

Kritična IKT infrastruktura in storitve za varnostne organizacije

Kakovost urbanega bivanja

Analitična platforma za načrtovanje, spremljanje in upravljanje okolij

Ekosistem pametnega mesta

Odprta integracijska platforma za povezovanje in razvoj celovitejših
rešitev in skupnih storitev

Pametne stavbe in dom z lesno verigo

Pametne skoraj nič energijske stavbe

Modularne in mobilne bivanjske enote

Sistemi hitre gradnje (na lokaciji)

Lesene stavbe

Klasične masivne stavbe

Storitve projektiranja stavb in oblikovanja interierja

Gradnja stavb

Multi-funkcijski elementi in sistemi za ovoj stavbe

Stavbno pohištvo in lesene obloge

(Nosilni) konstrukcijski elementi

Specialni, zaščitni, zaključni materiali, elementi in sistemi

Gozd, les in lesni kompoziti

Elementi interierja

Svetloba in svetlobne rešitve

Naprave za dom

Notranje pohištvo

Oskrba in upravljanje stavb ter povezljivost s sosesko

Proizvodnja, shranjevanje in raba energije ter ravnanje z vodo in odpadki

Celostno upravljanje stavb

Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Trajnostna energija

Energetska izraba odpadnih snovnih tokov (WtE)

Eksterni viri energije

Tehnologije in horizontalna sistemska orodja za optimiranje energetske in snovne učinkovitosti

Biomasa in alternativne surovine

Mreže za  trajnostno mobilizacijo biomase

Ligno-celulozne  biorafinerije za izolacijo ekstraktivov in polimernih gradnikov biomase

Biorafinerije alternativnih surovin

Sekundarne surovine

Predelava industrijskih in gradbenih odpadkov v vredne produkte

Predelava bioloških odpadkov za pridobivanje sekundarnih surovin

Krožno gospodarstvo snovnega toka odpadne električne in elektronske opreme

Tehnologije čiščenja odpadnih vod in predelava muljev

Trajnostno gospodarjenje s pitno vodo

Trajnostni funkcionalni materiali

Napredna embalaža/materiali

Trajnostni kompoziti

Zelene tehnologije in procesi

Bio-rafinacija ligno-celulozne biomase

Porajajoči se biotehnološki postopki

Prehod na nepretrgano obratovanje procesov ter izboljšani in novi proizvodni postopki za industrijo

Krožni poslovni modeli

Trajnostni procesi in mreže

Trajnostna hrana

Surovine in trajnostna raba virov

Upravljanje kakovosti surovin

Zmanjševanje vplivov na okolje

Obvladovanje tveganj

Uvajanje principov krožnega gospodarstva

Pametno načrtovanje procesov in procesna kontrola

Strateško upravljanje oskrbnih verig

Optimizacija

Avtomatizacija in robotizacija

Digitalizacija

Napredna opema in tehnologije za pridelavo in predelavo
hrane

Kmetijska pridelava

Proizvodnja živil

Skladiščenje in distribucija

Napredni materiali

Higiena, varnost in kakovost hrane

Higiena in varnost

Kakovost

Sledljivost

Pravno-zakonodajni okvir

Hrana, prehrana in potrošnik

Vedenje potrošnika

Percepcija potrošnika

Hrana in zdravje

Hrana in turizem

Tovarne prihodnosti

Robotski sistemi in komponente

Izdelava novih robotov

Inovativne inteligentne in senzorsko podprte robotske
aplikacije (napredni strojni vid)

Inteligentni senzorji in aktuatorji za potrebe robotike

Razvoj in trženje prilagodljivih in kooperativnih robotskih celic

Napredne fotonske tehnologije in inteligentni
laserski sistemi za tovarne in klinike prihodnosti

Specialni laserski izvori

Inteligentni laserski sistemi za digitalno procesiranje
materialov

Pametne medicinske laserske naprave

Optična vlakna naslednje generacije

(Visoko-tehnološki avtomatizirani) pametni
plazemski sistemi (za kontinuirano proizvodnjo)

Več-komponentni plazemski sistem za kontinuirano
proizvodnjo kondenzatorjev in podobnih izdelkov

Napredni senzorji za sprotno merjenje plazemskih procesov

Plazemski reaktor za hitro modifikacijo površinskih lastnosti
večjih komponent

Napredni senzorji

Napredni mikro in nano senzorji za procesno vodenje

3D senzorski sistemi

Pametni nano/bio/kemo senzorji v okolju, industriji in medicini

Napredni materiali

Magnetni materiali z minimalno količino redkih zemelj

Okolju prijazni materiali za zaščitne elemente v elektrotehniki
in elektroniki

Funkcionalni premazi

Inteligentni sistemi vodenja

Pametni aktuatorji

Distribuirani sistemi vodenja in IoT

Inteligentni sistemi za upravljanje proizvodnih operacij (MESMOM)

Diagnostika, prognostika in samo-vzdrževanje pametnih strojev
in procesov

Razvoj sodobnih orodij in gradnikov za vodenje in nadzor
sistemov in procesov

Pametna mehatronska orodja

Pametno mehatronsko orodje kot končni produkt

Povezava simulacijskih orodij s proizvodnimi stroji za
optimizacijo proizvodnih procesov

Napredne proizvodne procesne in prototipne tehnologije

Pametne tovarne

Optimalne (individualizirane) celovite rešitve implementacije
pametnih tovarn

Zdravje - medicina

Translacijska medicina

Bolezni centralnega živčnega sistema

Regenerativna medicina

Razvoj naprednih zdravil in novih dostavnih sistemov

Redke bolezni

Aktivno in zdravo staranje

Pametne medicinske naprave in pripomočki za izboljšanje kakovosti in
varnosti bivanja starejših

Odporne bakterije

Protibakterijske učinkovine in materiali

Biofarmacevtika

Biofarmacevtska proizvodnja

Razvoj novih bioloških zdravil in cepiv

Naravna zdravila in kozmetika

Zdravila rastlinskega izvora

Naravna prehranska dopolnila in kozmetika

Razvoj zdravil iz konoplje

Zdravljenje raka

Razvoj novih terapijskih pristopov (genska, protonska in celična terapija)

Personalizirana zdravila za napredno zdravljenje

Mobilnost

Sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije

Sistemi in naprave za glavne električne pogone vozil

Sistemi in naprave za pomožne električne pogone vozil

Sistemi in naprave za hranjenje energije in 'thermal management'

Nišne komponente in sistemi za čistejše in učinkovitejše
motorje z notranjim zgorevanjem

Napredni sistemi in naprave za zajemanje podatkov

Napredni pogoni in aktuatorji za okolju prijaznejše motorje z notranjim
zgorevanjem

Napredne integrirane komponente

Sistemi in komponente za varnost in udobje

Aktuatorski sistemi

Elektronski in senzorski sistemi

Aktivno-pasivne strukturne komponente

Napredni transport in logistika vključujoč poslovne
modele

Delitvena ekonomija

Logistična optimizacija in upravljanje transporta

Poslovni modeli za nudenje fleksibilnih personaliziranih storitev zelene
mobilnosti

Napredna infrastruktura

Digitalizirana in integrirana infrastruktura

Polnilna infrastruktura

Uvajanje naprednih materialov in tehnologij z
avtomatizacijo proizvodnih procesov

Materiali kot končni produkti

Jekla in posebne zlitine

Ultra-čista jekla in zlitine

Visoko-trdnostna jekla in njihovo preoblikovanje

Napredni kovinski materiali za zahtevne aplikacije

Aluminij

Nove visoko-trdnostne in ultra-čiste zlitine AI

Alternativni postopki izdelave in maksimalna reciklaža AI

Tlačno litje AI zlitin

Tehnologije

Hitro prototipiranje in dodajne tehnologije

Reciklaža (kovinski materiali, redke zemlje, kompoziti, pomožni
materiali, stranski produkti)

Napredne tehnologije litja in izdelave ulitnikov

Sodobne tehnologije predelave polimerov in hibridnih
materialov

Multikomponentni pametni materiali

Večkomponentna pametna vlakna in tekstili

Kompoziti

Funkcionalni premazi in napredna veziva za kovine

Funkcionalni premazi

Smole in veziva

Pametna mesta in skupnosti

Digitalna transformacija

Novi poslovni modeli in spodbujanje podjetništva povezanega z
digitalno transformacijo

IoT (internet stvari, vgrajeni sistemi in senzorji)

IoT in komunikacije za javno varnost

IoT odprta senzorska platforma

IoT varnost

Bločne verige v IoT

IoT energetsko varčen in pameten dom

IoT za pametno pridelavo hrane

IoT za zdravje in aktivno življenje

IoT za komunikacijske rešitve za pametna okolja

IoT za pametne tovarne

IoS (storitve na internetu, platforme)

Inovativne horizontalne storitve IoS

Inovacije poslovnih procesov in digitalni poslovni modeli povezani z
IoS

Tehnologije povezane z razvojem in vzpostavitvijo celostne
storitvene platforme oz. tretje platforme

Inovativne storitve IoS povezane s tehnologijo Blockchain

Kibernetska varnost

Razvoj varnostnih produktov in storitev

Kibernetska varnost vertikalnih in horizontalnih produktov v
njihovem celotnem življenskem ciklu

HPC & Big Data

High performance computing

Big data

GIS-T

Integrirani sistemi za zajem podatkov

Napredne platforme za izdelavo podatkovnih produktov

Integracijske platforme

Napredne aplikacije in lokacijske storitve

Tovarne prihodnosti

Fotonika

Novi koncepti specialnih laserskih izvorov

Nove tehnologije digitalnega procesiranja, pametne
diagnostike in digitalno-kontrolirane terapevtike

Razvoj specialnih aktivnih in pasivnih optičnih vlaken naslednje
generacije

Nanotehnologije

Pametni nano/bio/kemo senzorji

Pametni premazi in površine

Komponente v industriji 4.0

Razvoj pametnih sistemov za upravljanje z okoljem in viri

Sodobne proizvodne tehnologije za materiale

PLD tehnologije za pilotno testiranje in industrijsko pripravo
visokokvalitetnih oksidnih tankih plasti

Plazemske tehnologije

Uvajanje plinske plazme v proizvodnjo

Plazemski reaktor za hitro modifikacijo površinskih lastnosti
večjih komponent

Plazemska obdelava inovativne protimikrobne biorazgradljive folije za pakiranje svežih živil

Obdelava materialov s plazmo v biomedicini in kmetijstvu

Razvoj inovativnih senzorjev za kontrolo plazemskih procesov

Robotika

Napredne robotske komponente

Napredni robotski sistemi

Plazemska obdelava inovativne protimikrobne biorazgradljive folije za pakiranje svežih živil

Napredni robotski vid in senzorika

Tehnologija vodenja

Zasnova novih gradnikov, ki bodo prispevali k močnejši
integraciji fizikalnega in digitalnega sveta v tovarnah
prihodnosti

Razvoj novih postopkov, ki zagotavljajo samodejno vsestransko
in globinsko analizo kakovosti izdelkov

Razvoj novih zmogljivih orodij za rudarjenje informacij v
proizvodnih podatkih

Razvoj novih postopkov za sprotno ocenjevanje 'kondicije'
strojev in naprav