Replika PRO - company logo

Digitalni mojster

Gradiva in navodila za udeležence

Podpora inovacijam s pridobivanjem nepovratnih sredstev

Vprašalnik za samooceno digitalnih kompetenc

Vprašalnik, ki ga vsak udeleženec reši pred usposabljanjem in po usposabljanju

REŠI VPRAŠALNIKGOOGLE FORMS verzija VPRAŠALNIKA
Podpora inovacijam s pridobivanjem nepovratnih sredstev

Anonimni vprašalnik

Vprašalnik, ki ga vsak udeleženec reši po usposabljanju


REŠI VPRAŠALNIKGOOGLE FORMS verzija VPRAŠALNIKA

Gradivo za udeležence

DigiBasic

Praktična digitalna pismenost za splošno javnost, prilagojena za starejše in osebe z oviranostmi.

prenesi gradivo

DigiAdmin

Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce.

prenesi gradivo

DigiService

Osnovna digitalna pismenost za uradnike.

prenesi gradivo

DigiExpert

Digitalna preobrazba za strokovnjake.

prenesi gradivo

DigiRescue

Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce.

prenesi gradivo

Gradivo za izvajalce

Gradiva za izvedbo.

prenesi gradivo

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 16. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU ESS. www.eu-skladi.si